EVO Collaborator for Outlook Bản dùng thử v2.0.75

Lịch sử Cập nhật Phần mềm

Thông qua bộ EVO Collaborator for Outlook độc quyền Outlook Add-in, Outlook không chỉ có thể với IMAP mail tiến hành đồng bộ, mà ngay cả Danh bạ, Lịch, Công việc cũng có thể tiến hành đồng bộ vớiCardDAV và CalDAV của EVO Mail Server Prime, MAC OS X Server, iCloud, Gmail…

Ghi chú: Xin vui lòng chạy setup.exe như quản trị viên và chắc chắn rằng bạn bỏ Outlook trước khi cài đặt.


EVO Mail Server Free Trial v3.0.65

Lịch sử Cập nhật Phần mềm

EVO Mail Server v#.#.# Bản dùng thử

Ghi chú: phần mềm Mail Server này thích hợp cho công ty và các doanh nghiệp trao đổi tin nhắn hàng ngày

Đòi hỏi cấu hình:
• Microsoft Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 R2 Sp1, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016;
• IE8, IE9, IE10, IE11


EVO Mail Migration

Ghi chú: EVO Mail Migration là một công cụ di chuyển mail mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng. Nó giúp bạn chuyển POP3 hoặc IMAP cũ của bạn đến hòm thư EVO IMAP mới nếu nguồn hòm thư của bạn là IMAP, tất cả các cấu trúc thư mục sẽ được giữ nguyên khi di chuyển ví như: đã đọc/chưa đọc/đánh dấu


EVOServ: WebMail & EVO Collaborator Mobile

EVOServ: Tải phần mềm WebMail & EVO Collaborator Mobile

Lưu ý: Roundcube là một phần mềm mã nguồn mở. Bản quyền sở hữu trí tuệ thuộc về tác giả. EVO Software Production không chịu bất kì trách nhiệm về bất kì hành vi vi phạm pháp luật nào

đồng bộ lịch google với outlook