EVO Collaborator for Outlook - đồng bộ lịch outlook với gmail


Thông qua bộ EVO Collaborator for Outlook độc quyền Outlook Add-in, Outlook không chỉ có thể với IMAP mail tiến hành đồng bộ, mà ngay cả Danh bạ, Lịch, Công việc cũng có thể tiến hành đồng bộ vớiCardDAV và CalDAV của EVO Mail Server Prime, MAC OS X Server, iCloud, Gmail…

Ghi chú: Xin vui lòng chạy setup.exe như quản trị viên và chắc chắn rằng bạn bỏ Outlook trước khi cài đặt.

Thông thường, nếu Outlook không kèm theo tài khoản Exchange Server, thì “ Danh bạ, Lịch và Công việc” chỉ có thể hoạt động độc lập và không thể tận hưởng sự tiện lợi của của Công tác Điện toán Đám mây, càng không thể đồng bộ với Điện thoại Di động hoặc tiến hành tác nghiệp với đồng nghiệp. Phiền toái nhất là không có dấu hiệu nào cho thấy Microsoft sẽ cài đặt Outlook có hỗ trợ CardDAV và CalDAV.

EVO Collaborator for Outlook có thể giúp Outlook thoát khỏi khuôn khổ của Exchange Server. Nói cách khác, Outlook Danh bạ có thể được đồng bộ hóa với máy chủ CardDAV; Lịch và Công việc có thể được đồng bộ hóa với máy chủ CalDAV. Thậm chí, phần mềm này còn hỗ trợ iCloud, Gmail, Outlook.com (Windows Live Hotmail), 163, QQ, MAC OS X Server, Zimbra, Synology, Baikal, SOGo, Kerio Connect, MailEnable, ownCloud … các dịch vụ công cộng khác. Đáp ứng các yêu cầu về mặt công việc và cá nhân của bạn.

Mặt khác, ECO cũng có khả năng sao chép Danh bạ, Lịch và Công việc của bạn từ Cloud A đến Cloud B như từ iCloud đến Gmail. Đồng thời, bạn có thể tải Outlook Danh bạ, Lịch, và Công việc của bạn đến Collaboration Service trên Cloud , như sao lưu một phần dữ liệu trên cloud.


CardDAV và CalDAV add-in dành cho Outlook

“Có rất ít nhà cung cấp có thể nghiên cứu và phát triển thành công CardDAV, CalDAV add-in cho Outlook, và ECO rất có khả năng sẽ trở thành một trong những nhà cung cấp tốt nhất trong số đó.”

Hãy tưởng tượng khi bạn thêm một cuộc hẹn trên Outlook, điện thoại sẽ tự động nhắc nhở bạn khi đến giờ hẹn. Hoặc là bạn thêm một liên hệ mới trên danh bạ điện thoại, Outlook sẽ giúp bạn đồng bộ hóa Danh bạ trước khi bạn bước vào văn phòng.

Đồng bộ Outlook Lịch với máy chủ CalDAV

“ Nếu bạn có thể nắm rõ tiến tình làm việc của nhóm thông qua nền tảng hợp tác trên cloud, vậy thì bạn có thể làm việc hiệu quả hơn gấp nhiều lần. “

Sau khi đồng bộ Outlook Lịch với CalDAV, không những bạn có thể trên iPhone sử dụng cùng một Lịch, mà còn có thể chia sẻ lịch này cho cấp trên hoặc đồng nghiệp. Giúp việc trao đổi thông tin của bạn hiệu quả hơn.

Đồng bộ Outlook Danh bạ với CardDAV

“Việc đặt Danh bạ của bạn trên Cloud sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu qủa hơn. Bạn sẽ không cần phải thiết lập lại Danh bạ trong mọi trường hợp.”

CardDAV là tiêu chuẩn mở của Danh bạ Điện toán đám mây. Mặc dù nó được Hệ thống máy tính Apple hỗ trợ rộng rãi, nhưng Outlook lại không hỗ trợ nó. Lúc này, ECO đã lắp thêm thiết bị hỗ trợ CardDAV cho Outlook, để nó có thể dễ dàng vào cloud

Đồng bộ Outlook Công việc với CalDAV

“ Đưa Công việc vào trong Cloud là một trong những cách tốt nhất để theo dõi tiến độ công việc của bạn”

Sau khi đồng bộ Outlook Công việc với CalDAV, bạn không những có thể trên iPhone sử dụng cùng một Công việc, mà còn có thể thao sát và quản lý tiến độ công việc của nhóm

EVO Collaborator for Outlook SPEC
Giao thức hỗ trợ CardDAV Standard
TLS v1.x
CalDAV Standard
TLS v1.x
CardDAV
CalDAV
Dịch vụ tương thích
EVO Mail Server Prime
Gmail
iCloud
Outlook.com (Hotmail, Windows Live Hotmail, MSN Hotmail)
Yahoo!
Aol.
Baikal
DAViCAL
eGroupware
FastMail.com
fruux
gmx.com/gmx.us/gmx.de/gmx.at/gmx.ch
Horde
Infomaniak.com
Kerio Connect
Kolab
Mac OS X Server
Mail.ru
MailEnable
MI.com (XiaoMi)
ownCloud
SabreDAV
sapo.pt
SOGo
Synology
Toodledo
web.de
Yandex.ru
Zimbra
163.com
263.com
Others Liên hệ với chúng tôi nếu cần hỗ trợ!
Khả năng tương tác với các phần mềm khác Outlook 2007, 2010, 2013, 2016 ● Hoàn toàn tương thích
iOS 6, 7, 8, 9, 10
Android -6.01 (CardDAV and CalDAV Sync)
BlackBerry 10
Mac OS X
Các phiên bản được ECO hỗ trợ Microsoft Outlook 2007 32-bit ● .net framework 4.5.1
Microsoft Outlook 2010 64-bit
Microsoft Outlook 2010 32-bit
Microsoft Outlook 2013 64-bit
Microsoft Outlook 2013 32-bit
Microsoft Outlook 2016 64-bit
Microsoft Outlook 2016 32-bit

đồng bộ lịch google với outlook