EVOServ: EVO Collaborator Mobile & WebMail (Mã nguồn mở và miễn phí)

Một công cụ hỗ trợ của EVO lý tưởng cho điện thoại của bạn

EVO Collaborator Mobile (gọi tắt là ECM) là một trang web được thành lập dựa trên EVOServ. Nó thiết kế với mục đích cung cấp cho người dùng một trải nghiệm tốt hơn khi người dùng tự xem hoặc thay đổi thông tin tài khoản của họ. ở một mức độ nào đó, nó giúp bạn giảm gánh nặng quản lý.

Qua giao diện trình duyệt web ECM trên điện thoại di động, máy tính bảng, người dùng có thể thực hiện một số thay đổi với tài khoản email của mình, cho phép người dùng truy cập, chia sẻ và lưu trữ thông tin liên lạc và tập tin cá nhân trong một tập tin riêng


Thiết lập tài khoản email thông qua điện thoại di động

“ Sẽ rất phiền phức khi chúng ta thay đổi thông tin đều phải xin sự giúp đỡ của quản trị viên,”

Mặc dù Outlook cho phép người dùng có lợi ích lớn về việc gửi và nhận e-mail, tuy nhiên nó không cho phép bạn thay đổi mật khẩu, ,chỉnh sửa thông tin và bật / tắt trả lời tự động, sửa đổi danh sách và tự động chuyển tiếp danh sách khi máy chủ kết thúc. Đã đến lúc thay đổi những điều đó, bạn có thể tự thiết lập tài khoản của mình.

Truy cập Danh bạ mọi lúc mọi nơi

“ Không có vấn đề dù bạn đang ở đâu, sử dụng trình duyệt của điện thoại di dộng bạn có thể đăng nhập vào ECM và dễ dàng truy cập vào Danh bạ”

ECM cung cấp dịch vụ truy cập cho người được uỷ quyền. Bạn thậm chí cỏ thể nhập thông tin mà bạn cần biết và ECM sẽ giúpbanj tìm. bạn có thể theo dõi đồng nghiệp của bạn nếu họ bật tính năng GPS trong ECM

Thư mục của riêng bạn

“ECM cung cấp cho bạn 3 cấp độ lưu trữ cho các mục đích khách nhau : Tư nhân, Bộ môn, Tổ chức. Người dùng có thể tải lên hoặc tải về các tập tin trên điện thoại di động của họ.”

Bạn có thể gửi văn kiện cá nhân, hoặc bộ môn, hoặc tổ chức lên ECM. Bất cứ ai có quyền truy cập những gì bạn vừa tải lên có thể dễ dàng theo dõi nó và cộng tác vào công việc. Tính năng này thật sự hiệu quả.

Email trực tuyến dành cho khách hàng

"EVOServ cung cấp IMAP Webmail client: Roundcube Webmail (GPL license)”

EVOServ cấu hình sẵn Roundcube Webmail client, nó làm việc theo cơ chế mặc định. Hơn nữa cấu hình này được tích hợp CardDAV plug-in và hay đổi mật khẩu cho mỗi người sử dụng.

đồng bộ lịch google với outlook