Hướng dẫn quá trình mua Giấy phép sử dụng EVO Collaborator for Outlook


Nếu bạn không hài lòng về các sản phẩm của công ty chúng tôi, Công ty chúng tôi có thể vô điều kiện hoàn trả lại tiền trong vòng 30 ngày

Vui lòng chọn loại Giấy phép sử dụng mà bạn muốn mua ở thanh tuyển chọn bên dưới. Nhấn nút “Mua” để vào website Paypal thanh toán. Bạn sẽ nhận được mã uỷ quyền trong vòng 1-2 giờ

EVO Collaborator for OutlookNhững điều cần lưu ý trước khi mua sản phẩm:

a. Các cá nhân, Đơn vị hoặc Công ty … được cấp phép sử dụng không được thay đổi ( bao gồm việc chuyển nhượng, sang tay, hay tặng…)

b. Mỗi một Giấy phép sử dụng chỉ có thể cài đặt và sử dụng phần mềm trên một máy tính duy nhất.

c. Bạn có thể chuyển đổi phần mềm sang một máy tính mới nhiều lần

d. Sau khi chuyển đổi, EVO Collaborator for Outlook ở máy tính cũ sẽ không sử dụng được nữa


đồng bộ lịch google với outlook