EVO Mail Migrate: EVO Công cụ di chuyển mail chuyên dụng

Di chuyển mail dễ dàng

EVO Thư Migrate (EMM) là một công cụ chuyển mail miễn phí từ EVO R & D Team. Nó cho phép người sử dụng di chuyển mail từ hòm thư này qua hòm thư khác. Nó hoạt động giống như Symantec Ghost.

EMM không chỉ hỗ trợ di chuyển thư từ hộp thư POP3 mà còn hỗ trợ di chuyển thư từ hộp thư IMAP, trong quá trình di chuyển EMM sẽ giữ nguyên cấu trúc thư mục gốc của bạn


Công cụ di chuyển IMAP mail chưa từng có

“ Công cụ di chuyển IMAP mail chỉ xuất hiện trong các gói phần mềm đắt tiền hoặc dưới hệ thống UNIX. Bây giờ, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó”

Thông qua công cụ di chuyển thư IMAP của EMM, thư của bạn có thể di chuyển từ Gmail, Exchange hoặc bất kỳ các hộp thư IMAP khác sang hộp thư khác. Trong quá trình di chuyển, các thư mục, các đánh dấu trong hộp thư của bạn có thể giữ nguyên

Công cụ di chuyển thư linh hoạt

“Đôi khi, lọc thư là điều cần thiết trước khi chuyển thư qua một hệ thống mới, để tránh lãng phí không gian lưu trữ”

EMM cho phép bạn có thể bỏ qua việc sao chép các thư không cần thiết sang máy chủ mới. Ví dụ, EMM sẽ bỏ qua những bức thư dung lượng quá lớn, hoặc những bức thư quá hạn mà bạn đặt ra, hay những bức thư được xếp vào thư mục rác.

EMM chính là hộp mail của GHOST

“ Khi bạn cài đặt lại hệ thống máy tính của bạn, bạn có thể rất cần Ghost. Khi bạn tái tạo lại hộp thư của bạn trên một máy chủ mail khác, EMM chính xác là những gì bạn cần”

Khi são chép đĩa cứng, Ghost là giải pháp. Khi sao chép đĩa CD/DVD, CloneCD thường được lựa chọn sử dụng. Hiện tại, EMM là sự lựa chọn của bạn khi bạn cần di chuyển thư.

Giúp bạn hoàn thành quá trình di chuyển thư một cách hoàn mỹ

“ Quá trình di chuyển thư không thể lập tức hoàn thành. Nó đỏi hỏi một thời gian dài để hàng chục ngàn mail có thể di chuyển sang hòm thư mới.”

Trong thời gian di chuyển, kết nối mạng có thể bị đứt. Vì vậy EMM có chức năng tự động di chuyển tiếp khi có kết nối. Tính năng tuyệt vời này giúp tiết kiệm thời gian quý báu của bạn.

đồng bộ lịch google với outlook